Linux

GNU/Linux to darmowy, nowoczesny oraz wolny system operacyjny. Twórcą jądra systemu jest Linus Torvalds.

Nazwa jądra systemu pochodzi ze zbitki słów Linus (będącego imieniem twórcy) i Unix. Nazwa "Linux" informuje nas także że nie jest to system Unix: Linux Is Not UNIX. Reszta oprogramowania niezbędnego do pracy systemu określa się mianem dystrybucji. Bardziej znane dystrybucje to np. RedHat, Debian, Slackware czy też polska PLD.

Głównymi cechami Linuksa są: duża zgodność ze standardami ANSI i POSIX, wielozadaniowość, wielowątkowość, monolityczna budowa. Jest on też bardzo wydajny, stabilny i bezpieczny, działa na wielu platformach sprzętowych i obsługuje blisko 50 systemów plików. Jego główną zaletą jest brak możliwości wywłaszczenia procesów jądra, posiada zaawansowany system plików, łatwy w obsłudze tryb okienkowy oraz ochronę pamięci (jeden proces nie może uszkodzić innego procesu ani tym bardziej systemu).

System operacyjny Linux używany jest głównie na systemach serwerowych (czyli serwery WWW, FTP, e-mail itp.), jako firewall, a także w systemach osadzonych oraz w niektórych odtwarzaczach DVD. Jednak ze względu na powstanie i rozwój dystrybucji o łatwej instalacji, graficznym wyglądzie i bogactwie wydajnego oprogramowania przewiduje się szerokie wejście Linuksa na rynek biurowy i domowy.

Oprogramowanie dla Linuksa jest najczęściej otwarte i wolne, czyli tak jak sam system można używać go także do celów komercyjnych. Jest rozprowadzane w formie gotowych pakietów binarnych dla danej dystrybucji, lub jako źródła, które należy przed użyciem skompilować.